II. kategorie

20. Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže

II. kategorie - věkově neomezena

1. kolo: Volný program (8-11 min.) musí obsahovat jednu skladbu z období renesance nebo baroka.

2. kolo: Volný program (10-13 min.) musí obsahovat jednu skladbu z období klasicismu nebo romantismu.

Finále: Volný program (20-25 min.) musí obsahovat jednu skladbu z 20. nebo 21. století.


Ceny

1. cena

2. cena

3. cena

Cena publika

Zvláštní cena


Podmínky

Hra zpaměti a dodržení stanovených časových limitů. Není dovoleno opakovat stejnou skladbu ve více kolech. Titul "Laureát Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2021" se přiznává nositeli 1. a 2. ceny ve II. kategorii. Porota má právo některou z cen neudělit, nebude-li dosaženo odpovídající umělecké úrovně. Ceny za 1. až 3. místo jsou nedělitelné, lze je udělit pouze jednou, případně neudělit. Rozhodnutí poroty o udělení ceny je konečné.