Mistrovské kurzy

Místo konání: Městská Knihovna Kutná Hora, Husova 145

Délka jedné lekce je 35 minut.

S harmonogramem budete seznámeni vždy s jednodenním předstihem, detailní informace k průběhu soutěže a mistrovských kurzů budou prezentovány 2. července v 17:45 hod. v Refektáři Jezuitské koleje v Galerii Středočeského kraje, před koncertem Marca Piperna.