mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora

vítejte

na stránkách mezinárodní kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora

Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora je uměleckým projektem s tradicí čítající přes 40 let. Kolem roku 1976 se PhDr. Václav Korbel, zakladatel a šéfredaktor časopisu Hudební nástroje a ředitel tehdejších Československých houslařských soutěží a Milada Lesevová, tehdejší krajská inspektorka Středočeského kraje pro LŠU, usnesli, že zorganizují kytarovou soutěž. K této myšlence se později připojil i Jaroslav Kormunda, profesor Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a plzeňské konzervatoře a Jaroslav Škopek, kytarista a pedagog v Kralupech nad Vltavou a společně začali pracovat na tomto velkolepém projektu.

Bienále v sobě zahrnuje soutěž v interpretaci skladeb pro klasickou kytaru v různých slohových obdobích (renesanční až soudobá hudba), koncerty světových umělců, odborné přednášky, prodejní výstavy, prezentaci koncertních kytar formou přehrávek a mistrovské kurzy vedené předními světově uznávanými pedagogy klasické kytary. Přestože se jedná, jak již název napovídá, o soutěž, myšlenkou projektu je sdílení výjimečných uměleckých výkonů v přátelském prostředí umocněném geniem loci historického města Kutná Hora. Právě díky tomu si tato hudební událost získala pozici jedné z nejvýznamnějších akcí svého druhu ve střední Evropě.


Pořadatelem 

Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy je Město Kutná Hora.


pod záštitou Ministerstva kultury České republiky


partneři | partners