Petr Saidl

Petr Saidl

Petr Saidl studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof. Moniky Rostové. Aktivně se účastnil mistrovských kurzů (G. Crosskey, J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle aj.).

Je držitelem řady ocenění z národních a mezinárodních soutěží. V roce 1990 byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu. V roce 1993 zahájil svoji pedagogickou činnost na pardubické Konzervatoři, kde od roku 2007 vede kytarové oddělení. Od roku 2016 působí také na HAMU v Praze a v roce 2022 začal vyučovat na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech. Jeho studenti obsazují čelní příčky v národních i mezinárodních kytarových soutěžích (296 cen, 95 prvních cen). Za výjimečné pedagogické výsledky byl v minulosti dvakrát oceněn. Je pravidelně zván do porot kytarových soutěží, na kytarové festivaly, konzervatoře a hudební university. Spolupracuje s hudebními nakladatelstvími.

Jako sólista i člen různých komorních seskupení, nejčastěji s houslisty Leošem Čepickým a Bohuslavem Matouškem, violistou Milanem Řehákem a také jako člen kytarového kvarteta "Guitar4mation", koncertoval v mnoha evropských zemích. Řada rozhlasových a televizních snímků vznikla ve spolupráci s ORF, ARD, BR1, ČT a ČR. Natočil několik odbornou kritikou vysoce ceněných CD - dvě sólová, další s violistou M. Řehákem a čtyři s kytarovým kvartetem "Guitar4mation".

Je uměleckým ředitelem projektu "Kytara Kutná Hora", který mimo jiné zahrnuje festivaly "Kytarová noc" a "Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora" nebo udělování ceny "Mladý kytarista roku".

Petr Saidl hraje na osmistrunnou kytaru z dílny mistra kytaráře Petra Matouška

Od roku 2010 je členem "D´Addario family".