Soutěžní poplatek

Poplatek

Aktivní účastníci: 2200 Kč (I. kategorie), 2400 Kč (II. kategorie)

V ceně je zahrnuto: startovné, 2 lekce v mistrovských třídách, volný vstup na všechny koncerty.

Pasivní účastníci: 600 Kč

V ceně je zahrnuto: náslechy v mistrovských třídách, volný vstup na všechny koncerty.


POZOR!

Omezená kapacita. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum odeslání řádně vyplněné přihlášky (do 31. května 2022 včetně). Harmonogram jednotlivých soutěžních kol bude zveřejněn na webových stránkách www.guitarkutnahora.cz dva týdny před začátkem soutěže.

On-line přihláška je k dispozici na www.guitarkutnahora.cz. Přijatou přihlášku obratem potvrdíme emailem.

Záloha ve výši 750 Kč je splatná do 31. května 2022. Tato záloha je nevratná a je součástí poplatku aktivních účastníků. Aktivní účastníci zaplatí zbývající obnos při prezenci, jinak nebudou zařazeni do soutěže. Pasivní účastníci zaplatí celou částku při prezenci.

Platbu nevratné zálohy lze provést až v roce 2022. Scan dokladu o jejím zaplacení prosím zašlete emailem.


Bankovní spojení pro zaslání zálohy:

19-0444212389/0800

IBAN: CZ03 0800 0000 1904 4421 2389, BIC: GIBACZPX

Var. symbol: 526203312

Důležité: Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a zemi původu soutěžícího!